Journalist-tips

Grävande journalistik


skrivet den 24 apr av Admin, klockan:14:40
Grävande journalistik (även granskande eller undersökande journalistik) är ett begrepp som brukar användas för att särskilja en typ av journalistik som snarare än att bara rapportera om händelser syftar till att avslöja förhållanden som kan vara svåra och tidskrävande att få fram information om. Nils Hansson, ansvarig utgivare för Sveriges Televisions program för grävande journalistik, Uppdrag Granskning, definierar grävande journalistik som En egen granskning för att publicera uppgifter av stort allmänintresse som annars inte skulle komma fram.  Ofta handlar det även om uppgifter som någon har ett intresse av att allmänheten inte ska få kännedom om. Ett program som jag själv både uppskattar och ser. Att se dessa avslöjade idioter som ständigt eller väldigt ofta förekommande försöker fly fältet eller gömmer sig på platser där man inte kan komma åt dessa ofta egoistiska och fula typerna, det är både patetiskt och sorgligt. Att avslöja fler av dessa pack är i sig en journalistik jag verkligen uppskattar och som jag hoppas kommer fortsätta i flera år framöver.

Just nu värderat 2.5 av 12 människor

 • Currently 2,5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Varierande jobb


skrivet den 21 apr av Admin, klockan:14:31
Som journalist så finns det fler sätt att jobba med och jobba inom och det är tre som sticker ut lite mer är övriga. Tidning Att jobba som journalist på en tidning, där handlar det ofta om egna tips eller egna uppslag kring nyheter och aktuella händelser där du tror att det kan intressera flera som läser aktuell tidning. Där jobbar man också inom speciella områden. Någon är expert på inhemsk politik, andra skriver om sport och någon om film, teater, konst och som har en både nationell och mer lokal prägel. Television I TV sända nyheter, där jobbar journalisten mer med redigering av det aktuella materialet man har spelat in. Där görs sedan en research för att sedan kunna etablera en bra berättarstil som ska kunna tillala så många som möjligt som tittar framför sin tv apparat. Nyhetsbyråer Nyhetsbyråer förser tidningar, tidskrifter, TV-stationer och annan media med nyheter dygnet runt. De erbjuder olika tjänster som media kan prenumerera på, och täcker stora delar av media. De flesta arbetar både nationellt och internationellt, men sällan lokalt. "Vardagliga" nyheter tas vanligen direkt från nyhetsbyråerna. Det kan röra sig om meddelanden, uttalanden från statschefer eller företagsledare. Sådana nyheter krediteras ofta nyhetsbyrån snarare än en journalist. Sådana tips är ryggraden i majoriteten av all media, som litar på nyhetsbyråerna och utgör mycket av det som inte är tidningens eller TV-stationens artiklar och reportage.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Deras yrkesetik


skrivet den 19 apr av Admin, klockan:14:29
Sedan början av 1900-talet, när de första professionella journalisterna kom, har de förväntats följa en yrkesetik som bl.a. kräver att de:
 • använder egna källor, inklusive intervjuer med folk som är direkt involverade i det skeende som ska rapporteras om, originaldokument, och andra förstahandskällor, där så är möjligt.
 • krediterar information från redan publicerade källor, ifall egna källor inte är tillgängliga. Att inte namnge sådana källor kallas plagiering.
 • använder flera oberoende källor, speciellt om ämnet är kontroversiellt
 • kontrollerar alla fakta som kommer fram under arbetet.
 • hittar och rapporterar om alla sidor av historien.
 • rapporterar utan att ta ställning, genom att ge flera sidor av historien röst.
 • är försiktig med att avge konfidentialitetslöften åt källor.
 • avböjer gåvor och tjänster från de som är inblandad i ett skeende för att inte verka påverkad.
 • avstår från rapportera eller delta i arbetet med att undersöka någon som de har personlig bias gentemot.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Journalistikens element


skrivet den 16 apr av Admin, klockan:14:18
En gyllene regel kring journalister är att de ha en roll som informationskälla och spridare av dessa intressanta nyheterna. Man säger även att de ha har nio stycken speciella element att hålla sig till och följa i så stor utsträckning som möjligt. Dessa nio är. 1. Journalistens första förpliktelse är mot sanningen. 2. Journalistens första lojalitet till för medborgarna. 3. Journalisten måste även hålla sig fristående från dem de ska bevaka och bevakas. 4. Journalistens disciplin är verifiering. 5. Journalisten måste även ge ett forum för öpppen kritik och kompromiss. 6. Journalisten måste även agera självständig bevakare av makten. 7. Journalisten måste även tillåtas att följa sitt personliga samvete. 8. Jouranlisten måste även ständigt sträva efter att göra det viktigt intressant och relevant. 9. Till sist måste även journalisterna hålla dessa nyheter både överblickbara och proportionerliga. De senaste åren har man lagt till ytterligare ett element så de är idag egentligen tio stycken och de handlar om skyldigheter och rättigheter hos allmänheten.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Viktigt med korrekta uppgifter


skrivet den 14 apr av Admin, klockan:14:17
Att jobba med nyheter av olika slag, då är det viktigt att denna journalistik blir korrekt och trovärdig. Att samla och bearbeta det material man kommer över och sedan kunna presentera det på ett bra, intressant och trovärdigt sätt är både av vikt för själva journalisten och den som läser eller tittar på tv. Oavsett typen av händelse så ska de handla om själva kärnämnet och ta upp den aktuella händelsen ur flera olika prespektiv. Att jobba med journalistik innebär även att man ska försöka bilda oppinion och kunna agera mot censur och förbud. Denna form av ytterandefrihet som vi har måste gälla alla på vår jord, men att så inte är fallet det vet vi sedan länge. Den teknik som journalister ofta aänvänder är VAD är det son hänt och VART har det ägt rum. VEM är den drabbade och NÄR skedde det rum och HUR har det gått till. Och en sista fråga många journalister också ställer och vill ha svar på är VARFÖR detta inträffade.

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Reportrar utan gränser


skrivet den 31 dec av Admin, klockan:08:45
Jag tror att de flesta känner till läkare utan gränser och den organisationen är stor och de finns många andra organisationer som har tagit efter deras namn och som arbetar på samma sätt med med andra saker. De finns till exempel en organisation som heter Clowner utan gränser och det finns även Reportrar utan gränser. Reportrar utan gränser är en ideell organisation vars främsta mål är att arbeta för friheten att bli informerad samt att informera andra om vad som sker i världen. Detta tycker jag verkar vara en bra organisation och det är nödvändigt att det finns med tanke på hur många människor som fortfarande lever i länder där yttrandefrihet inte är en självklarhet och där journalister inte tillåts att skriva om det som de vill skriva om. Jag vet inte hur många reportar och journalister som är med i den här organisationen men jag kan tänka mig att det är många eftersom det är en seriös organisation.  

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Reuters


skrivet den 29 dec av Admin, klockan:08:45
Vad är då en nyhetsbyrå och vad gör de? Man kan säga att en nyhetsbyrå är ett företag som förmedlar nyheter. De förmedlar nyheter och ibland även bilder till massmedia, alltså både till TV, tidningar och radio. De allra första nyhetsbyråerna som fanns förmedlade främst ekonomiska internationella nyheter till företag. Men som jag skrev så förmedlar de numera alla slags nyheter och i vissa fall även bilder och då till all massmedia. När jag tänker på nyhetsbyråer så tänker jag främst på Reuters, den engelska nyhetsbyrån som har sin bas i London. Jag vet inte varför jag främst tänker på just Reuters men kanske har det att göra med att svenska TT till största delen hämtar sina utrikesnyheter härifrån och att de ibland och särskilt när man lyssnar på nyheter på radio brukar nämnas i slutet av nyheterna att nyheterna är hämtade från Reuters. Det finns även en nyhetsbyrå som heter svenska Reuters.  

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Svensk TV-journalism


skrivet den 28 dec av Admin, klockan:08:44
När det gäller svensk TV så måste jag säga att SVT är min favorit. De har så många program som jag verkligen tycker om och inte så mycket av såpor och annat som jag faktiskt inte brukar följa och så vidare. När det gäller de journalistiska programmen så har jag några stycken som jag alltid brukar följa. Det är bland annat Korrespondenterna, Uppdrag granskning samt Dokument utifrån. Dokument inifrån är också bra men eftersom jag över lag är mer intresserad av utrikes nyheter så skriver jag här främst om Dokument utifrån. Jag saknar att se de här programmen nu när jag inte längre bor i Sverige men jag har hittat en sida på internet där man kan få tillgång till de flesta program som sänds på svensk TV. Det är en jättebra sida och där kan jag se alla dessa program men inte exakt då de sänds  

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Frilansare


skrivet den 25 dec av Admin, klockan:08:43
Det finns ju en hel del journalister som arbetar som frilansande journalister och detta tycker jag är mycket intressant och det fascinerar mig ganska mycket framför allt allt eftersom jag inte kan så mycket om det. Det jag vet är att de inte skriver för någon särskild tidning till exempel utan det som de skriver försöker de sälja sedan till den tidning som vill köpa det. Så långt är jag med men mycket mer än så vet jag inte. Vad är till exempel fördelen med att vara frilansare än att vara anställd på en speciell tidning och vad är nackdelarna? Varför väljer man att vara frilansande journalist och är det till exempel vanligare att man frilansar inom vissa särskilda områden eller hur fungerar det? Jag har ganska många frågor gällande just det här. Jag måste söka lite mer information om det här för jag vill verkligen veta mer om detta.  

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Student


skrivet den 23 dec av Admin, klockan:08:43
När jag var student så prenumererade jag på DN bland annat. När man är student så får man ju studentrabatt på de olika tidningarna och det är ganska mycket rabatt och då har man faktiskt råd att prenumerera på till exempel DN som annars är en väldigt dyr tidning. Det var lite ledsamt när jag hade studerat klart och insåg att jag nog skulle skära ner på den kostnaden eller rättare sagt inte förnya den prenumerationen då jag tyckte att det ordinarie priset var lite dyrt. Jag saknade att få just den tidningen och kunna läsa den till frukosten på morgnarna eftersom jag tycker att det är den bästa dagstidningen men numera har jag vant mig vid att inte längre ha den och nu så läser jag den på nätet istället och det fungerar bra det med men det är en lite speciell känsla att ha en ”riktig” tidning vid frukosten.  

Bli den första att värdera denna post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5